Forside Projekter Hobby Videoer Skitser Modeller 3D Kontakt

Skole projekter

Field Robot Summer Course 2014

Experts in Teams er et tværfagligt projekt, som er obligatorisk fag for ingeniør studerende og alle andre studerende på Syddansk Universitet kan deltage frivilligt. Vores projekt gik ud på at gøre robort støvsugere mere effektive og vores løsning var at bruge den eksisterende luftcirkulation til at flytte støv fra hjørner og kanter ud foran maskinen.

Field Robot Summer Course 2014

Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset projekt, på kun fire uger og derfor er første prioritet at lave en robot, som kan klare ”Task 1”, hvor robotten kun skal kunne navigere imellem rækkerne. Det betyder at der konstrueres ud fra at teknikken skal kunne fungere, frem for at designe til det kommercielle marked. Som designingeniør, vil det normalt betyde at designet skal appellerer til en målgruppe, at det skal afspejle at det er en robot og at det skal være let aflæseligt, i forhold til robottens funktioner og interaktion med brugeren.

4. semesterprojekt - Flex-parkering

Projektet på 4. semester gik ud på at arbejde sammen med en virksomhed. Vi fandt en virksomhed ved navn ByForm, som laver invantar til bymiljøet. De havde en opgave fra Københavnskommune, som aldrig er blevet løst og den opgave pådrog vi os.

3.2 semesterprojekt - Teknisk konstruktion af drejebænk

Dette projekt omhandler teknisk konstruktion af en trædrejebænk til hobbybrug. Med udgangspunkt i en eksisterende drejebænk, er der lavet funktionsanalyse og udvalgt nogle kritiske konstruktionskomponenter. Ud fra vores opstillede krav til den nye drejebænk, er der analyseret og beregnet på de udvalgte komponenter, for at optimere konstruktionen af den nye drejebænk. Rapporten er teknisk dokumentation af de analyser og beregninger, der er foretaget på drejebænken. Derudover forefindes der er et teknisk dossier og risikovurdering, for at drejebænken overholder gældende lovkrav.

3.1 semesterprojekt - Innovation og problemidentifikation

Dette projekt handler om et redesign af en Philips kaffemaskine, som er udarbejdet på 2. semester. Redesignet er blevet udviklet igennem et forprojekt, en idéfase og til sidst en konceptfase. Problemstillingen lød på at gruppen skulle lave et redesign, af et husholdningsprodukt fra Philips.

2. semesterprojekt - Redesign af Philips husholdnings produkt

Dette projekt handler om et redesign af en Philips kaffemaskine, som er udarbejdet på 2. semester. Redesignet er blevet udviklet igennem et forprojekt, en idéfase og til sidst en konceptfase. Problemstillingen lød på at gruppen skulle lave et redesign, af et husholdningsprodukt fra Philips.

Porteføljeopgave - Damixa vandhane

Denne portefølje opgave gik ud på at lave en vandhane, som skulle indgå i Damixa produktportefølje. Jeg lærte meget af denne design opgave, da jeg ikke havde arbejdet på den måde før. Jeg startede ud med at skitsere idéer som jeg fik fra mine omgivelser. Da jeg havde en god og detaljeret skitse, formgav jeg den i modeller og efterfølgende tegnede den i 3D

1. semesterprojekt - Børn i bevægelse

Formålet med projektet har været at udvikle et produkt, som giver børn i aldersgruppen 10-12 år lyst til at bevæge sig. Produktet skulle kunne stå i konkurrence med eksisterende tilbud og opfylde et reelt behov, der ikke er dækket af eksisterende tilbud.

Eksamensprojekt - LeanEco

4. semester eksamensprojekt, er det sidst projekt på multimediedesigner uddannelsen og skal demonstrere hvor vidt vi er i stand til at løse en specifik multimedieopgave på en analytisk og systematisk plan.

Eksamensprojekt - TomTom iPhone

3. Semester eksamensprojekt på Multimediedesigner uddannelsen går ud på, at producere en digital multimedie prototype med tilhørende dokumentation. Det er min opgave at planlægge, producere og præsentere en digital produktion, som løser et kommunikationsproblem for en specifik kunde.

Eksamensprojekt - Nook ebook til Danmark

2. Semester eksamensprojekt på Multimediedesigner uddannelsen går ud på, at markedsføre et nyt produkt eller event for en eksisterende virksomhed. Målet med projektet er at producere en rapport og en digital multimedie prototype, som skal danne baggrund for en mundtlig eksamination.