Eksamensprojekt - LeanEco

4. semester eksamensprojekt, er det sidst projekt på multimediedesigner uddannelsen og skal demonstrere hvor vidt vi er i stand til at løse en specifik multimedieopgave på en analytisk og systematisk plan.

Projektets emne bestemmes af os i konsultation med vores vejleder og i samarbejde med firmaet LeanEco.

Nødstrømanlæg som LeanEco laver, bruges til at drive servere, i perioder hvor strømmen svigter. Der har længe været stilstand på markedet for nødstrømsanlæg på alternativ energi og kunderne har gennem deres tro om at alle pengene går til markedsføring og goder, frem for videreudvikling, fået en barriere overfor nødstrømsanlæg. Det er vores gerneralle problemstilling at ændre folks syn på nødstrømsanlæg og få nedlagt deres barriere.

Opgaven blev løst med en hjemmeside, en raklamefilm, 3D animation og en tilhørende rapport. Vi har gjort brug af følgende metoeder og modeller:
 • Udviklingsmetode - prototyping
 • Arbejdsplan
 • Risikostyring
 • Projektkontrakt
 • SWOT-analyse
 • PEST-analyse
 • Product Life Cycle
 • Porters Five Forces
 • De 4 p’er
 • Markedsføringsplan
 • Ansoffs vækstmatrice
 • Harold Lasswells kommunikations model
 • AIDA
 • CRAP
 • Og flere til
 • Reklamevideo

  Hjemmesiden

  Designs

  Logo

  Dokumenter

  Download rapporten
  Download designmanual