Field Robot Summer Course 2014

Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset projekt, på kun fire uger og derfor er første prioritet at lave en robot, som kan klare ”Task 1”, hvor robotten kun skal kunne navigere imellem rækkerne. Det betyder at der konstrueres ud fra at teknikken skal kunne fungere, frem for at designe til det kommercielle marked. Som designingeniør, vil det normalt betyde at designet skal appellerer til en målgruppe, at det skal afspejle at det er en robot og at det skal være let aflæseligt, i forhold til robottens funktioner og interaktion med brugeren.

Projektleder


Konstruktion


Dokumenter

Download rapport