3.2 semesterprojekt - Teknisk konstruktion af drejebænk

Dette projekt omhandler teknisk konstruktion af en trædrejebænk til hobbybrug. Med udgangspunkt i en eksisterende drejebænk, er der lavet funktionsanalyse og udvalgt nogle kritiske konstruktionskomponenter. Ud fra vores opstillede krav til den nye drejebænk, er der analyseret og beregnet på de udvalgte komponenter, for at optimere konstruktionen af den nye drejebænk. Rapporten er teknisk dokumentation af de analyser og beregninger, der er foretaget på drejebænken. Derudover forefindes der er et teknisk dossier og risikovurdering, for at drejebænken overholder gældende lovkrav.

Dokumenter

Download teknisk rapport
Download Bilagsrapport
Download arbejdstegning