3.1 semester projekt - Innovation og problemidentifikation

Dette projekt handler om et redesign af en Philips kaffemaskine, som er udarbejdet på 2. semester. Redesignet er blevet udviklet igennem et forprojekt, en idéfase og til sidst en konceptfase. Problemstillingen lød på at gruppen skulle lave et redesign, af et husholdningsprodukt fra Philips.

Vi valgte at redesigne en kaffemaskine, der på baggrund af en brugerundersøgelse, viste at der er plads til mange forbedringer. Denne kaffemaskine har lagt baggrund for en markedsundersøgelse, som førte til forskellige problemstillinger. Disse problemstillinger er blevet undersøgt og bearbejdet, sådan at kun de højest vægtede problemer er blevet løst. Resultatet af denne proces, er en kaffemaskine som lever op til målgruppens behov og krav. Der er taget højde for økonomien, bestående af beregninger af både udviklingsomkostninger, kostpris, break-even m.m. Ligeledes er der taget højde for hvordan produktet skal produceres og interageres med, samt vurdering af holdbarheden.

Igennem rapporten er der taget udgangspunkt i at gruppen er en udviklingsafdeling hos Philips

Konceptet

Til venstre ses de nuværende pakker & i midten samt til højre ses AirComfort komfortpakker

Der er fokuseret på at der sælges til Scandinavian Airlines (SAS) og de tal som er blevet brugt, kommer direkte fra SAS selv. Der er valgt at tage udgangspunkt i SAS, da de har en markedsandel på 76,7% i Danmark.

AirComfort erstatter de eksisterende komfortpakker på economy-klassen, som passagererne normalt får udleveret af personalet under flyrejsen.

Differentiering - Unique selling propositions • Lavere pris end eksisterende produkter
 • Fylder mindre i flyene
 • Mindre håndtering for flypersonalet
 • Ingen renseriomkostninger
 • Bedre komfort til passagererne
 • Brændstofbesparelse frundet vægtreducering

  Udbyttet for flyselskaberne er at de betaler mindre for pakkerne end dem de har nu, sam- tidig med, at de slipper for udgifter til renseri samt transporten til og fra renseriet. Dette betyder at de har færre udgifter og det giver selskaberne større indtjening. AirComfort vejer betydeligt mindre end de nuværende puder og tæpper. Alene denne vægtreducering fører til en markant besparelse for selskaberne, da deres forbrug af brændstof bliver mindre.

  Den samlede besparelse for SAS i Kastrup lufthavn, vil være 1.659.550.95 kr. årligt, hvis de skfiter til AirComfort. De sparer 1.448.299,56 kr. på at skifte til AirComfort i forhold til indkøbsprisen og 211.251,39 kr. på brændstof, da AirComfort som sagt er lettere.

  Udtalelser fra flere stewardesser viser at håndteringen af komfortpakkerne under ruterne er besværlig og at de fylder meget. Ved at flypersonalet ikke længere skal lede under pas- sagerens håndbagage i hattehylderne, for at finde frem til komfortpakkerne giver følgende udbytte:

 • Bedre sikkerhed
 • Mindre tidsspild
 • Gladere passagerer

  Passagererne får også udbytte af flyselskabernes skift til AirComfort. Ifølge en spørgeundersøgelse viser det sig, at komfortpakkerne er til besvær, når de ligger på sæderne. Samtidigt er de ikke komfortable nok og det er ikke altid at alle passagerer får tilbudt komfortprodukter på sæderne. De ovenstående problemer afhjælper AirComfort og giver samtidig passagererne en bedre rejse, samt en bedre oplevelse af flyselskabet.
 • Dokumenter

  Download Forretningsplan
  Download Bilagsrapport
  Download Plakat