1. semester projekt - Børn i bevægelse

Formålet med projektet har været at udvikle et produkt, som giver børn i aldersgruppen 10-12 år lyst til at bevæge sig. Produktet skulle kunne stå i konkurrence med eksisterende tilbud og opfylde et reelt behov, der ikke er dækket af eksisterende tilbud. I dette projekt præsenteres hovedpunkterne i udviklingsprocessen. Endelig konkluderes det, om målet er nået.

Konceptet

Produktet er et innovativ klatreanlæg med navnet King of the Hill, der er udviklet med det formål at få børn i alderen 10-12 år i bevægelse - en ældre målgruppe end de fleste eksisterende legepladser og klatreanlæg henvender sig til. King of the Hill giver anledning til fantasi, bevægelse og lege, som børnene selv kan finde på.

Klatreanlægget er formet som et bjerg, med et plateau på toppen og forskellige klatrefunktioner op langs siderne. King of the Hill er designet med udgangspunkt i en brugerundersøgelse blandt børn i målgruppen samt en lang række lovkrav.

Brugerundersøgelsen viste, at højden på bjerget skal være så stor som muligt og med lovgivningens begrænsninger, giver det en højde på tre meter. Under bjerget skal være et faldunderlag med en tykkelse på 10cm. På toppen af bjerget er der et plateau, som giver adgang til en brandstang i midten. Denne brandstang giver børnene en hurtig måde at komme ned på. På plateauet og rundt om brandstagen placeres et gelænder med en højde på 70cm.

Kontekst

Bjerget har form som en halvkugle og siderne på bjerget består af otte lige store dele, fire af disse er stiger og resten er faste sider beklædt med helstøbt gummi med forskellige klatrefunktioner, som giver adgang til plateauet. De fire stiger danner basens form og giver konstruktionen dens styrke.

3D rendering

Når de fire stiger er boltet fast i fundamentet, monteres plateauet. Plateauet er færdigproduceret fra fabrikken og skal blot monteres. Derefter monteres de fire sider med klatrefunktioner, gelænder og brandstangen. Ved at konstruere King of the Hill på denne måde, reduceres omkostningerne ved fremstilling og gør monteringen meget nemmere. Siderne med redskaber er udskiftelige, så kunden kan forny klatreanlægget med andre typer redskaber og funktioner. De forskellige redskaber er klatretove, klatrevægge og rutsjebaner. Produktlinjen kan senere udvides til andre redskaber og interaktive spil.

Dokumenter

Download dovedrapport
Download bilagsrapport